Solveig Puntervold

  • Født: 30. mars 1932
  • Død: 30. mars 2021

Til minne om vår kjære mor, farmor og oldemor ❤ Takk for alt du var for oss ❤


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: